Хайлтын илэрц: 0 /
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Шуудангийн үйлчилгээний газар ТӨК,