Хайлтын илэрц: 1 / 1
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Хөгжимт жүжгийн театр,