Хайлтын илэрц: 2 / 2
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Ханхонгор,