Хайлтын илэрц: 0 /
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3-р шүүх,