Хайлтын илэрц: 1 / 1
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Баян-Овоо,