Хайлтын илэрц: 20 / 44
Хайлтын түлхүүр: багануур ,