Хайлтын илэрц: 20 / 45
Хайлтын түлхүүр: багануур ,