Хайлтын илэрц: 20 / 47
Хайлтын түлхүүр: багануур ,