Хайлтын илэрц: 11 / 11
Хайлтын түлхүүр: Дорнод, Булган сум,