Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум Хот тохижуулах

Татан буугдсан огноо: 2015/12/01

Татан буугдсан шалтгаан: ИТХ-ын тогтоолоор

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сэлэнгэ Алтанбулаг сум

Дарга: Дэндэв Сундуй

Утас: 96609280

Нягтлан бодогч: Нарангэрэл Эрдэнэцэцэг

Утас: 99286504

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)
2 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)