Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга

Дарга: Чулуунбат Алтанхуяг

Утас: 99119829

Нягтлан бодогч: Доржбаасан Ууганбаяр

Утас: 91915350