Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга

Дарга: Дэлэг Загджав

Утас: 51266301

Нягтлан бодогч: Отгон Шагдарсүрэн

Утас: 51266139

Төсвийн байгууллага