Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга

Дарга: Дэлэг Загджав

Утас: 51266301

Нягтлан бодогч: Сайнбаяр Батбямба

Утас: 51266274

Төсвийн байгууллага