Хөвсгөл Аймаг

Дарга: Лхагвасүрэн Ганболд

Утас: 70383303

Нягтлан бодогч: Цэдэнсодном Мөнхтуяа

Утас: 70383591

Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар