Хөвсгөл аймаг Галт сум

Дарга: ДАНЗАН ЭРДЭНЭХУЯГ

Утас: 98115586

Нягтлан бодогч: Нямдаваа Бодисмаа

Утас: 92061221