Төв Сэргэлэн

Дарга: Энхбаяр Энхтайван

Утас: 96967079

Нягтлан бодогч: Пүрэвжаюв Гантуяа

Утас: 99158134