Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Нансал Тавинбэх

Утас: 51263045

Нягтлан бодогч: Пүрэв Энхцэлмэг

Утас: 51263082

Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар