Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Цэрэнпил Даваасүрэн

Утас: 62263040

Нягтлан бодогч: Пүрэв Энхцэлмэг

Утас: 62263082

Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар