Өмнөговь Ханхонгор сум

Дарга: Боролзой Батбаатар

Утас: 88053411

Нягтлан бодогч: Энхтүвшин Бурмаа

Утас: 86363676

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар