Өмнөговь Ханхонгор сум

Дарга: Боролзой Батбаатар

Утас: 88053411

Нягтлан бодогч: бэх-очир Бат-очир

Утас: 80585655

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар