Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын Дарга

Дарга: Жаргалсайхан Хунан

Утас: 51266506

Нягтлан бодогч: Сүрхийбаатар Нармандах

Утас: 51262589