Шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгчдийн газар

Дарга: Дүгэр Рэгдэл

Утас: 99092440

Нягтлан бодогч: Халтар Гантуяа

Утас: 96648289