Сангийн Сайд

Дарга: Чимэд Хүрэлбаатар

Утас: 51262712

Нягтлан бодогч: Санжаа Наранцогт

Утас: 51264451

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар