Сангийн Сайд

Дарга: Чимэд Хүрэлбаатар

Утас: 51262712

Нягтлан бодогч: Бүүвэйбаатар Мягмарсүрэн

Утас: 51267246

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар