Хөвсгөл аймаг эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга

Дарга: Пилжээ Лхагважав

Утас: 88116315

Нягтлан бодогч: Должин Эрдэнэчимэг

Утас: 99386016