Сүхбаатар дүүрэг Увидаст од Өрхийн эрүүл мэндийн төв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Маньбазар Амарзаяа

Утас: 11357157

Нягтлан бодогч: жаргалбаатар хосбаяр

Утас: 88366866

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2022
1 сар
2022
2 сар
2022
3 сар
2022
1-р улирал
2022
4 сар
2022
5 сар
2022
6 сар
2022
2-р улирал
2022
7 сар
2022
8 сар
2022
9 сар
2022
3-р улирал
2022
10 сар
2022
11 сар
2022
12 сар
2022
4-р улирал
2022
Хагас жил
2022
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)