Төв аймаг Эрдэнэ сум эргэлтийн эмийн сан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Төв Эрдэнэ

Дарга: Мөнхбаяр Түвшинтамир

Утас: 99168814

Нягтлан бодогч: Баатарсүх Энхчимэг

Утас: 99028523

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2019
1 сар
2019
2 сар
2019
3 сар
2019
1-р улирал
2019
4 сар
2019
5 сар
2019
6 сар
2019
Хагас жил
2019
7 сар
2019
8 сар
2019
9 сар
2019
3-р улирал
2019
10 сар
2019
11 сар
2019
12 сар
2019
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)