Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хууль Зүй, дотоод хэргийн Сайд

Дарга: Цэдэв Сэргэлэн

Утас: 51263299

Нягтлан бодогч: Лхагвасүрэн Даваасамбуу

Утас: 98066694

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2019
1 сар
2019
2 сар
2019
3 сар
2019
1-р улирал
2019
4 сар
2019
5 сар
2019
6 сар
2019
Хагас жил
2019
7 сар
2019
8 сар
2019
9 сар
2019
3-р улирал
2019
10 сар
2019
11 сар
2019
12 сар
2019
Бүтэн жил
1 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр,Тухай бүр,Тухай бүр)