Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хууль Зүй, дотоод хэргийн Сайд

Дарга: Цэдэв Сэргэлэн

Утас: 51263299

Нягтлан бодогч: Лхагвасүрэн Даваасамбуу

Утас: 98066694

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр,Тухай бүр,Тухай бүр)