Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Үржиндорж Төмөрхуяг

Утас: 99114927

Нягтлан бодогч: Дамдиннаваг Төмөртогоо

Утас: 99990145

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2020 оны 2-р сар

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2020/11/26 16:55

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах
Д-602.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Б-470.pdf
Д-171.pdf
Д-171.pdf
Д-171.pdf
Д-171.pdf
Д-529.pdf
Д-129.pdf
Б-414.pdf
Д-254.pdf
Б-427.pdf
Д-171.pdf
Б-470.pdf
Б-470.pdf
Д-03.pdf
Б-470.pdf
Б-412.pdf
Б-433.pdf
Б-415.pdf
Б-470.pdf
Б-470.pdf
Б-470.pdf
Д-171.pdf
Б-426.pdf
Б-470.pdf
Д-372.pdf
Б-400.pdf
Б-470.pdf
Д-467.pdf
Б-470.pdf
Д-663.pdf
Д-13.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-676.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Г-12-2019.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-81.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-119.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-23.pdf
Д-529.pdf
Д-15.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-14.pdf
Д-129.pdf
Д-42.pdf
Д-74.pdf
Д-572.pdf
Д-74.pdf
Д-530.pdf
Д-729.pdf
Д-74.pdf
Д-102.pdf
Д-599.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-585.pdf
Д-70.pdf
Д-146.pdf
Д-74.pdf
Д-729.pdf
Д-39.pdf
Д-183.pdf
Д-70.pdf
Д-74.pdf
Д-365.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-36.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-53.pdf
Б-473.pdf
Д-254.pdf
Д-157.pdf
Б-475.pdf
Д-88.pdf
Д-484.pdf
Б-470.pdf
Д-449.pdf
Д-07.pdf
Д-61.pdf
Д-07.pdf
Д-254.pdf
Д-300.pdf
Б-474.pdf
Д-194.pdf
Д-171.pdf
Д-529.pdf
Б-472.pdf
Д-380.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-476.pdf
Д-305.pdf
Б-74.pdf
Д-467.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Б-432.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-529.pdf
Д-537.pdf
Б-470.pdf
Д-07.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
200,000,000_02.13_нөат.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-186.pdf
Д-527.pdf
Д-448.pdf
Д-372.pdf
Д-587.pdf
Д-524.pdf
Д-554.pdf
Д-467.pdf
Д-527.pdf
Д-100.pdf
Д-391.pdf
Д-448.pdf
Д-528.pdf
Д-689.pdf
Д-484.pdf
Д-53.pdf
Д-484.pdf
Д-300.pdf
Д-563.pdf
Д-340.pdf
Д-45.pdf
Д-305.pdf
Д-102.pdf
Д-54.pdf
Д-515.pdf
Д-474.pdf
Д-277.pdf
Д-305.pdf
Д-397.pdf
Д-474.pdf
Д-334.pdf
Д-158.pdf
Д-336.pdf
Д-158.pdf
Д-74.pdf
Д-756-2019.pdf
Д-129.pdf
Д-569.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-63.pdf
Д-15.pdf
Д-526.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-107.pdf
Д-26.pdf
200,000,000_02.13_нөат.pdf
Б-470.pdf
40,000,000_02.21_НГА.pdf
100,000,000_02.21_ҮХХТ.pdf
30,000,000_02.21_БУАтөлбөр.pdf
40,000,000_02.21_ДЦС-4 ҮЭ Хороо.pdf
Б-462.pdf
500 000 000-02,21-нөат.pdf
400 000 000-02,21-НДШ.pdf
Д-15.pdf
Д-15.pdf
Д-439.pdf
Д-428.pdf
Д-430.pdf
200,000,000_02.28.pdf
Д-459.pdf
11,163,361.52_02.07_УСУГ.pdf
Д-434.pdf
Д-440.pdf
Д-51-2019.pdf
500,000,000_02.12.pdf
Д-442.pdf
300,000,000_02.13.pdf
50,000,000_02.28_ндш.pdf
Д-436.pdf
Д-431.pdf
Д-435.pdf
д-гэрээ 2019№712.pdf
Б-443.pdf
Б-429.pdf
Б-441.pdf
Б-464.pdf
Б-470.pdf
200 000 000-02,12_Эрчим сервис.pdf