Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Үржиндорж Төмөрхуяг

Утас: 99114927

Нягтлан бодогч: Дамдиннаваг Төмөртогоо

Утас: 99990145

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2020 оны 3-р сар

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2020/11/26 20:36

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-159.pdf
Д-74.pdf
Д-20.pdf
Д-23.pdf
Д-19.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-171.pdf
3,543,748,440.74-03.11.pdf
235,000,000-03.17.pdf
Д-678.pdf
Д-529.pdf
Д-79.pdf
Д-52.pdf
Д-74.pdf
Д-656.pdf
Д-171.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-13.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-584.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-85.pdf
Д-74.pdf
Д-17.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-755.pdf
Д-70.pdf
Д-74.pdf
Д-54.pdf
д-гэрээ 2020№65.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-39.pdf
Д-88.pdf
Д-74.pdf
Д-36.pdf
Д-42.pdf
Д-756-2019.pdf
Д-17.pdf
Д-74.pdf
Д-78.pdf
Д-74.pdf
Д-159.pdf
д-гэрээ 2020№65.pdf
Д-524.pdf
Д-159.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-48.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-572.pdf
Д-729.pdf
Д-39.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-524.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-171.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-569.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-15.pdf
Д-07.pdf
Д-63.pdf
Д-66.pdf
Д-51-2019.pdf
Д-78.pdf
Д-119.pdf
Д-102.pdf
100,000,000_03.12.pdf
500,000,000_03.30.pdf
Д-15.pdf
Д-35.pdf
8,514,163.84_03.13.pdf
Д-569.pdf
Д-361.pdf
Д-518.pdf
Д-34.pdf
Д-427.pdf
450,000,000-03.16.pdf
Д-589.pdf
66,806,891.75-03.16.pdf
500,000,000-03.20.pdf
Д-55.pdf
128,002,001.4-03.02.pdf
100,000,000_03.04_Эрчим сервис.pdf
Д-150.pdf
700,000,000-03.16.pdf
Д-129.pdf
12,523,952.26-03.16.pdf
Д-757.pdf
Д-237.pdf
Д-484.pdf
98,922,700-03.16.pdf
115,260,918.2-03.15.pdf
Д-699.pdf
Д-07.pdf
Д-100.pdf
11,888,404-03.16.pdf
Д-53.pdf
Д-83.pdf
Д-171.pdf
Д-131.pdf
Д-171.pdf
33,859,465.42-03.31.pdf
125,488,589-03.05.pdf
Д-254.pdf
Д-150.pdf
Д-150.pdf
Д-53.pdf
28,541,851.6-03.30.pdf
Д-45.pdf
Д-484.pdf
Д-33.pdf
Д-251.pdf
Д-89.pdf
Д-07.pdf
Д-529.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-15.pdf
Д-569.pdf
Д-23.pdf
Д-710.pdf
500,000,000-03.12.pdf
Д-755.pdf
д-гэрээ 2019№712.pdf
Д-51-2019.pdf
Б-28.pdf
Д-51-2019.pdf
Б-09.pdf
Б-17.pdf
Д-32.pdf
Б-107.pdf
д-гэрээ 2019№712.pdf
Б-27.pdf
Б-37.pdf
Б-70.pdf
Б-67.pdf
Г-№79-16224-2020Г2020-10.pdf
525,083,773.38-03.30.pdf