Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Үржиндорж Төмөрхуяг

Утас: 99114927

Нягтлан бодогч: Дамдиннаваг Төмөртогоо

Утас: 99990145

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2020 оны 4-р сар

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2020/11/26 20:18

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-725.pdf
Д-159.pdf
Д-606.pdf
Д-725.pdf
Д-181.pdf
Д-171.pdf
Д-476.pdf
Д-07.pdf
Д-171.pdf
Д-123.pdf
Д-72.pdf
Д-709.pdf
А-225.pdf
Д-569.pdf
Д-33.pdf
37,953,310.59-04.29.pdf
Д-277.pdf
Д-89.pdf
20,000,000-04.29.pdf
Д-384.pdf
Д-13.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-584.pdf
Д-677.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-584.pdf
Г-05.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Г-06.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-54.pdf
Д-74.pdf
Д-566.pdf
Д-129.pdf
Д-599.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-212.pdf
Д-17.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-85.pdf
Д-42.pdf
Д-70.pdf
Д-74.pdf
Д-102.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-15.pdf
Д-212.pdf
Д-36.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-599.pdf
Д-74.pdf
Д-70.pdf
Д-183.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-88.pdf
Д-48.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-212.pdf
Д-415.pdf
Д-729.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
35,000,000-04.15.pdf
Д-07.pdf
365,848,482.46-04.15.pdf
Д-89.pdf
448,722,625.95-04.15.pdf
Д-171.pdf
Д-476.pdf
500,000,000-04.28.pdf
500,000,000-04.29.pdf
1000,000,000-04.15.pdf
117,113,683.88-04.15.pdf
Д-529.pdf
04.20_31,868,687.02.pdf
282,886,316.12-04.15.pdf
Д-69.pdf
Д-569.pdf
04.30_300,000,000.pdf
Г-03.pdf
99,640,900-04.15.pdf
Д-33.pdf
185,428,891.59-04.15.pdf
Д-171.pdf
Д-712.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-626.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-569.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-78.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-727.pdf
Д-193.pdf
Д-98.pdf
Д-45.pdf
Д-283.pdf
Д-98.pdf
Д-344.pdf
Д-74.pdf
Д-161.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-725.pdf
Д-81.pdf
Д-129.pdf
500 000 000 -04.20.pdf
30 000 000-04.15.pdf
300 000 000 -04.30_МЗХНН.pdf
12 400 377 -04.09.pdf
277 791 081.1-04.28.pdf
13,099,404-04.01.pdf
100 000 000-04.20_Эрчим сервис.pdf
1,262,142,235.55-04.09.pdf
1,262,142,235.55-04.09.pdf
1,262,142,235.55-04.09.pdf