Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Үржиндорж Төмөрхуяг

Утас: 99114927

Нягтлан бодогч: Дамдиннаваг Төмөртогоо

Утас: 99990145

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
2020 оны 8-р сар

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2020/11/26 19:18

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 9

(Хуулийн 6.4.5 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах
Гэрээ_Нямдорж.pdf
Г-№79-16224-2020Г2020-10.pdf
Д-337.pdf
Д-286.pdf
Д-111.pdf
Г-07.pdf
45000000_нэх№-3200129518323.pdf
Д-208.pdf
Б-256.pdf
Д-123.pdf
Д-152.pdf
Д-722.pdf
Д-127.pdf
Зээлийн гэрээ ЗГ-ДЦС-З 2019-27.pdf
Зээлийн гэрээ ЗГ-ДЦС-З 2019-27.pdf
Д-283.pdf
Д-361.pdf
Д-208.pdf
Д-403.pdf
Д-112.pdf
Д-160.pdf
Д-239.pdf
Д-213.pdf
Д-111.pdf
Д-419.pdf
Д-258.pdf
Д-343.pdf
14965933.79_№1200702126884.pdf
Д-216.pdf
Д-262.pdf
12793161.05_код-4543602.pdf
Д-123.pdf
Д-313.pdf
Д-527.pdf
Д-441.pdf
Д-466.pdf
Д-372.pdf
Д-207.pdf
26865638.21_код-4543602.pdf
Д-287.pdf
Д-696.pdf
Д-323.pdf
Д-475.pdf
Д-301.pdf
Д-420.pdf
Д-297.pdf
Д-419.pdf
Д-329.pdf
Д-252.pdf
Д-474.pdf
Д-284.pdf
Д-559.pdf
Д-164.pdf
Д-376.pdf
Д-343.pdf
Д-14.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-751.pdf
Д-38.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-751.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-171.pdf
Д-171.pdf
Д-07.pdf
Д-402.pdf
Д-66.pdf
Д-293.pdf
Д-07.pdf
Д-171.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-419.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-129.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-280.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-140.pdf
Д-20.pdf
Д-74.pdf
Д-17.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-14.pdf
Д-145.pdf
Д-42.pdf
Д-74.pdf
Д-133.pdf
Д-74.pdf
Д-212.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-279.pdf
Д-678.pdf
Д-74.pdf
Д-52.pdf
Д-291.pdf
Д-74.pdf
Д-626.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-171.pdf
Д-74.pdf
Д-15.pdf
Д-472.pdf
Д-33.pdf
Д-287.pdf
Д-07.pdf
Д-171.pdf
Д-181.pdf
Д-482.pdf
Д-150.pdf
Д-395.pdf
Д-171.pdf
Д-89.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-63.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-102.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-74.pdf
Д-07.pdf
Д-529.pdf
Д-129.pdf
99,640,900_08.31.pdf
Д-436.pdf
Д-07.pdf
Д-569.pdf
Тушаал 08 сар Б-266 23,744,000.pdf
Тушаал 08 сар Б-244 20,272,000.pdf
6,951,475-08.19.pdf
д-гэрээ 2019№712.pdf
5,105,755-08.17.pdf
Тушаал 08 сар Б-242 48,272,000.pdf
Тушаал 08 сар Б-221 14,392,000.pdf
12,488,894-08.17.pdf
100,000,000-08.19.pdf
9,016,417_ХЧТА.pdf
30,000,000-08.31_НГЗБА.pdf
11,700,649.pdf
5,970,268.pdf
5,250,000-08.25.pdf
Д-39.pdf
300,000,000-08.26.pdf
194,562.12-08.20.pdf
194,562.12-08.20.pdf
500,000 евро -08.10.pdf
Б-312.pdf
500,000 евро -08.10.pdf