Баянхонгор-ЭХЦТ ХХК

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Баянхонгор Аймаг

Дарга: ЖАРГАЛСАЙХАН УЛАМБАЯР

Утас: 99441199

Нягтлан бодогч: БААТАР ХОРЛОО

Утас: 96689999

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2021
1 сар
2021
2 сар
2021
3 сар
2021
1-р улирал
2021
4 сар
2021
5 сар
2021
6 сар
2021
Хагас жил
2021
7 сар
2021
8 сар
2021
9 сар
2021
3-р улирал
2021
10 сар
2021
11 сар
2021
12 сар
2021
Бүтэн жил