Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн Сайд

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2021/10/06

Дарга: Жадамба Түвшинсанаа

Утас: 99116079

Нягтлан бодогч: Зоригт Ариунцэцэг

Утас: 99086205

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!