Хайрхан хөгжлийн төв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Чингэлтэй дүүрэг

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2021/01/01

Дарга: Дугарсүрэн Оюунгэрэл

Утас: 99100738

Нягтлан бодогч: Сэнгэдорж Гэрэлтуяа

Утас: 99930473

Тухайн хугацаанд уг байгууллага системд бүртгэгдээгүй байна!