Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Мөнхийн алба ӨЭМТөв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Лувсанбалдан Тунгалаг

Утас: 93226320

Нягтлан бодогч: Зэдбазар Цэцгээ

Утас: 96966808

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)